Kulturní, vzdělávací a sportovní akce ve školním roce 2006/07

27/9 1.A, 1.B – přijetí na ÚMČ Dubeč

4/10 Dopravní hřiště – 2. a 3. třída

16/10 - zahájení činnosti školního Ateliéru

  - AJAX – 2., 3. třída – dopravní výchova

18/10 Hudební pořad – 0. až 8. ročník

19/10 Toulcův dvůr – vzdělávací program „Podnební podmínky“ – 5. třída

20/10 Zahájení činnosti „Školního speciálního pedagoga“

  – program na podporu žáků s vážnými studijními problémy podporovaný EU.

1.11. AJAX – 2., 3. třída – dopravní výchova

6.-10.11. Týden Itálie – žáci se seznamují s historií a současností daného státu,

  ve školní jídelně jsou vařena typická jídla.

10.10. Výlet na Říp – 2. a 3. třída

6/11 Exkurze do cukrovaru – 4. a 6. třída

7/11 Volba povolání – 8. třída

10/11 Exkurze do cukrovaru 8. a 9. třída

11/11 Turistický kroužek – výlet do okolí Dubče

21/11 Pedagogická rada + třídní schůzky

27/11 „Kouzelný měšec“ – komponovaný pořad pro 0. – 5. ročník

4/12 AJAX – 2., 3., 4., 5. třída – dopravní výchova - Policie ČR

6/12 Advent – exkurze do Kouřimi – 0., 1., 5. ročník

7/12 Park Hostivař – vzdělávací pořad „Indonésie“ – 7., 8., 9. ročník

9/12 Den otevřených dveří od 9,00 do 12,00 hod.

14/12 2. a 3. třída – výroba svíček Šestajovice


ROK 2007

3/1 „Vánoce u Plyšáků“ – komponovaný pořad pro 1. a 2. třídu

8.1. – 12.1. Týden Portugalska

4.2. – 11.2. Lyžařský výcvik – žáci 7. a 8. třídy

6.2., 7.2. Zápis do 1.třídy a přípravné třídy – vždy od 14,00 do 18,00 hod

14/2 „Poetické setkání“ – recitační soutěž za účasti básníka V. Holoubka

5/3 DUO Šimek – komponovaný pořad pro všechny třídy

7/3 Školička nanečisto – pro budoucí prvňáčky na téma

  „Seznamujeme se“ - od 16,30 do 17,15 hod.

14/3 Školička nanečisto – téma“Z pohádky do pohádky“ - od 16,30 do 17,15 hod.

19.3. – 23.3. Týden Španělska

21/3 Školička nanečisto - téma „Hrajeme si u počítadla“ – od 16,30 do 17,15 hod.

4/4 Školička nanečisto - téma „Zpívání s klavírem“ – od 16,30 do 17,15 hod.

11/4 Školička nanečisto - téma „Hrajeme si v tělocvičně“ – od 16,30 do 17,15 hod.

18/4 Školička nanečisto – téma „Stříháme, lepíme, modelujeme“ – od 16,30 do 17,15 hod.

24/4 Pedagogická rada a třídní schůzky

14.5. – 18.5. Týden Francie

24.5. Sportovní den – soutěže, utkání ve florbale za účasti ZŠ Koloděje

30.5. – 6.6. Škola v přírodě – Svor u Nového Boru – 128 žáků

18.6. – 19.6. Malé maturity – žáci 9. třídy prezentují své znalosti z Čj, M, Aj

  a volitelného předmětu

20.6. Školní akademie – tradiční program žáků pro rodiče, přátele školy a kamarády

21., 22.6. Projektové dny – žáci 5. třídy zpracují zvolené téma a svůj projekt

  představí učitelské komisi.

25.5. Pedagogická rada