Personální zabespečení školy

Vedení Titul a jméno Předměty:
Ředitel Mgr. Martin Petrtýl D
Zástupce ředitele Mgr. Stanislava Kratochvílová Čj, Aj

Třídní učitelé: Titul a jméno Předměty:
Přípravná třída Mgr. Vladana Kašparová +spec. ped.
1.A třída Mgr. Pavlína Radová  
1.B třída Jaroslava Králová  
2. třída Renáta Pěknicová  
3. třída Mgr. Martina Pešková + Tv
4. třída Mgr. Šárka Kolarovová + Tv
5. třída Mir. Dana Karasová + Hv
6. třída RNDr.Lenka Simonianová Ch,Př,Tv,Inf,Z
7. třída Zdeňka Paulová M, TK
8. třída PaedDr.Andrea Kondelíková Aj, Hv
9. třída Ing. Marie Zítková M,F,Inf,Hv

Mgr. Věra Benešová- výchovná poradkyně   Čj, On, Rv
Eva Kaprová   Aj
Jana Spurná   Z,Rj,PČ,ZTV
Jana Faltrnova   Cj, Vy, Z, Pc

Školní družina: Jana Horníková
  Renata Novotná
  Helena Mertová

Hospodářka školy Magda Boháčová  
Skolník Ing. Petr Skalický ekonom školy
Vedoucí školní kuchyně Marie Zemanová  
Kuchařky: Marie Říhová vedoucí kuchařka
Anna Burešová  
Hana Tandarová  
Uklid: Tana Skahcka  
Alžběta Badyová  
Kristýna Jandošová  
Vrátnice + úklid Jan Urban